Piši za Shock


Piši za Shock

Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo Vas da nam se pridružite i pošaljete svoj stručni članak za objavu u Shocku, službenom glasilu HDMSARIST-a.

To možete lako napraviti slanjem svojeg rada na e-mail adresu našeg uredništva:

E-mail adresa Uredništva:

shock@hdmsarist.hr

U kratkom roku javiti ćemo Vam se sa informacijama o mogućnosti objavljivanja Vašeg rada u našem časopisu.

Radujemo se Vašim stručnim člancima!